Asiakaspalvelu

Puh: +358 9 550 055
Ark 9 - 19 | La 9 - 15

Rekisteriseloste


Päivitetty 28.2.2011.
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Ilmapallokeskuksen verkkosivustoilla kerätään henkilötietoja käyttäjän rekisteröityessä palveluiden käyttäjäksi, verkkokaupan asiakkaaksi, osallistuessa mahdollisiin kilpailuihin tai käyttäjän muutoin lähettäessä Ilmapallokeskukselle henkilötietojaan esimerkiksi palautteen muodossa. Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Ilmapallokeskuksen asiakasrekisteriin.
Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

REKISTERINPITÄJÄ
Ilmapallokeskus Balloon Center Oy (Y-tunnus 0860817-6)

Koskelontie 25 C, 02920 ESPOO
Puh. 09-8545 100

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Jonna Nieminen, puh. +358 40 702 8998 

REKISTERIN NIMI
Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n (myöhemmin Ilmapallokeskus) asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINNIN TARKOITUS
Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus on Ilmapallokeskuksen asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpitäminen, tietojen hyödyntäminen asiakkaan tekemien tilausten toimittamiseen sekä asiakasyhteydenpito ja markkinointi. Rekisterin tietoja käytetään Ilmapallokeskuksen omaan suoramarkkinointiin, mikäli asiakas ei ole suoramarkkinointia kieltänyt. Ilmapallokeskus voi käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja toimintansa kehittämiseen, suunnitteluun ja tuotetarjonnan kohdistamiseksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisterissä on pääsääntöisesti asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut asiakaskohtaiset tiedot, joita voivat olla esimerkiksi rekisteröityneillä asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana sekä luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot joita ovat luotonvalvontaan ja luotto-oikeuden ylläpitoon vaadittavat tiedot. Lisäksi asiakasrekisterissä on tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista. Markkinointilupa pyydetään asiakkaalta erikseen henkilötietolain mukaisesti asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakasrekisterissä on asiakkaan itse ilmoittamat tiedot sekä asiakassuhteen aikana kertyneet historiatiedot.

TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei luovuteta Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietorekisteriä ei myöskään kuljeteta tai siirretä Euroopan Unionin TAI Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

MAKSAJATIETOJEN VÄLITYS
Maksajan tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) välitetään maksupalvelun tarjoajalle Suomen Verkkomaksut Oy:lle. Suomen Verkkomaksut Oy luovuttaa eteenpäin SV:n palveluun sisältyville lasku- ja osamaksupalveluntarjoajille (Klarna, Collector) tilaajan nimen, osoitetiedot ja tuotetiedot maksajan käyttäessä näitä maksutapoja. 

HENKILÖREKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.

Henkilötietorekisterissä oleva manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Konekielisen aineiston osalta asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Häiriöiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on myös suojattu palomuurilla. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.