Back to Top

Helium kotipakkaus ilmapallojen täyttöön

Varastossa
Tuotenumero
BZH1-30-103

Kätevä Helium-pullo kotikäyttöön

Täytä helposti itse ilmapallot synttäreille, vauvakutsuille tai kesäjuhliin.

Soveltuu sekä kumipallojen että foliopallojen täyttämiseen.

ERÄ! KAUPAN PÄÄLLE 25 KPL METALLIHOHTOVÄRISEKOITUS ILMAPALLOJA (ARVO 5,95).

49,95 €

Ilmapallo Helium 0,21 m³

Kertakäyttöpullo

Pullosta täyttää esimerkiksi 12-14 kpl keskikokoista noin 28 cm kumipalloa TAI noin 15 kpl 18"/40 cm foliopalloa TAI noin 5-7 muotofoliota.

(Tai 30 pientä noin 23 cm kumipalloa, joiden täyttöä Heliumilla emme erityisesti suosittele lyhyen lentoajan vuoksi).


FI tuotteen käyttöohjeet löytyvät pakkauksen sisältä.

Kierrätysohjeet: Kierrätä pahvi, kumisuutin sekä pullo paikkakuntasi osoittamiin kierrätyspisteisiin. Pullo voidaan palauttaa metallinkeräykseen. Ennen palautusta tulee varmistua pullon tyhjyydestä. Avaa pääventtiili ja paina annostelusuutinta, kunnes heliumia ei enää virtaa pullosta ulos. Tämän jälkeen kierrä kumisuutin irti. Säilytä nämä tiedot.

SE: Instrukstioner för användning av produkten finns innanför förpackingen.

Återvinningsanvisnig:Källsortera kartong, munstycke och flaska på din lokala återvinningsstation. Flaskan kan lämnas i metallinsamlingen. Kontrollera att flaskan är tom innan inlämning. Öppna huvudventilen och tryck in doseringsmunstycket tills inget helium flödar ur flaskan. Skruva sedan av munstycket. Spara denna information.


FI Heliumsäiliö

Varoitus! Poisheitettävä säiliö. ÄLÄ TÄYTÄ UUDELLEEN. Yritys täyttää sylinteri uudelleen voi johtaa kaasuvuotoon tai räjähdykseen, vakavaan vammaan tai jopa kuolemaan. Älä koskaan pane venttiiliä suuhun tai nenään. Älä käytä suljetuissa tiloissa. Helium korvaa hapen ilmassa, saattaa aiheuttaa tukehtumisen tunnetta. Matala happipitoisuus voi aiheuttaa huimausta ja päänsärkyä, ylempien hengitysteiden ärsytystä, tajunnan menetyksen. Vältä iho ja silmäkontaktia. Pidä pois tulesta, lämmönlähteistä ja syttyvistä materiaalesita. Suojeltava mekaanisilta vaurioilta ja kuumenemiselta. Sylinterin lämpenenminen saattaa johtaa äkilliseen paineen kasvuun, joka johtaa sylinterin vahingoittumiseen tai räjähtämiseen. Älä säilytä kosteassa -ruoste voi johtaa vuotoihin tai sylinterin räjähtämiseen. Säilytä pystyasennossa - älä säilytä venttiili alaspäin. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Ei sovi alle 18-vuotiaille. Ei sovi henkilöille, jotka ovat käyttäneet alkoholia. Lue käyttöohjeet (pakkauksessa)

SE heliumtank.

Varning! Engångsbehållare. Får inte återfyllas. Försök inte att återfylla behållaren, då detta kan leda tilla gasläckor eller explosion, allvarlig kroppsskada eller till och med dödsfall. Stoppa aldrig in munstycket i munnen eller näsan. Får inte användas i slutna utrymmen. heliumet ersätter syret i luften, vilket kan ge upphov tilla kvävningskänslor. Låg syrehalt kan ge upphov till yrsel, huvudvärk, dåsighet, irritation i de övre luftvägarna och medvetslöshet. Undvik kontakt med kläderna och ögonen. Håll borta från eld, värmekällor och lättantändliga material. Skyddas mot mekaniska skador och värme. Upphettning av behållaren kan medföra en plötslig tryckökning, vilket kan leda till att behållaren skadas eller exploderar. Får inte förvaras i fuktiga miljöer - rost kan få behållare att läcka eller explodera. Förvaras i vertikalt läge - får inte förvaras med ventilen vänd neråt. Förvaras utom räckhåll för barn. Inte lämplig för personer under 18 år. Inte lämpliga för personer som är påverkade av alkohol. Läs igenom bruksanvismingen (på förpackningen)Lisätiedot
Pakkauskoko 1
Tuoteryhmä Ilmapallohelium
Kirjoita arvostelu
Arvostele:Helium kotipakkaus ilmapallojen täyttöön
  • Keskusvarasto 36 kpl
  • Juhlamaailma Koskelo 25 kpl
  • Juhlamaailma Forum 42 kpl
  • Juhlamaailma Sello 44 kpl
  • Juhlamaailma Iso Omena 41 kpl
  • Juhlamaailma Ratina 43 kpl
  • Juhlamaailma Redi, Kalasatama 41 kpl
  • Juhlamaailma Mylly 44 kpl

HELIUM-N ELI ILMAPALLOHELIUM

Ilmapalloheliumin käyttö on turvallista ja heliumilla täytettyjä ilmapalloja voi huoletta kuljettaa henkilöautoissa ja kaikissa julkisissa kulkuneuvoissa (ei kuitenkaan lentokoneissa).

Helium-N eli ilmapallohelium on turvakaasu, joka on ominaisuuksiltaan väritön, hajuton, mauton, myrkytön ja palamaton (ei räjähdä). Pullot ovat kuitenkin korkeapaineisia paineastioita, joten niiden käsittelyssä tulee noudattaa varovaisuutta.

Turvallisuus

Helium-kaasu ei sisällä happea. Helium-kaasun ainoa turvallisuusriski liittyy sen väärinkäyttöön eli imppaamiseen, joten hengitettynä helium-kaasu saattaa olla erittäin vaarallista, sillä helium on korkeina pitoisuuksina tukahduttava ja se syrjäyttää hapen elimistössä. Pelkän heliumin hengittäminen saattaa aiheuttaa tajuttomuuden ja välittömän hengenvaaran. Huolehdi, että kaasupullo on aina tuettuna ja kiinnitettynä ja varmista, ettei se pääse kaatumaan tai putoamaan. Suojaa pullo mekaanisilta iskuilta. Käytä aina heliumille tarkoitettua täyttölaitetta eli paineensäädintä. Välikappaleiden käyttö on kielletty. Sulje pullon pääventtiili aina, kun pullo ei ole käytössä.

Kuljetus, varastointi ja käsittely

Poista aina täyttölaite pullosta kuljetuksen/siirtämisen ajaksi. Pullojen siirtäminen tapahtuu parhaiten pullo- tai nokkakärryillä tai sidottuna rullakossa. Säilytä sekä varastoi pullot pystyasennossa. Varastoi ja käytä heliumpulloja tilassa, jossa ei ole palovaaraa ja joka on kaukana lämpö- ja sytytyslähteistä. Tilan tulee olla myös hyvin ilmastoitu. Käsittele tyhjiä kaasupulloja kuten täysiä. Älä jätä kaasupulloja lasten ulottuville. Liiketiloissa kaasupulloja tulee käyttää valvotusti, niitä ei saa jättää asiakastiloihin ilman valvontaa.

Palamattomille kaasuille ei ole viranomaisasetuksia tai lakeja, jotka rajoittaisivat niiden käyttöä. Paloviranomainen voi kuitenkin antaa käyttörajoituksia liittyen havaitsemiinsa turvallisuushaittoihin. Kaasupullot tarra tulee olla paloviranomaisia varten kiinnitettynä tilaan, jossa kaasupulloja säilytetään/käytetään. Tässä ohjekansiossa oleva käyttöturvallisuustiedote tulee myös pitää viranomaisia varten myymälässä.

AGA:n Käyttöturvalllisuus tiedote (pdf)

AGA / lisätietoja

Tuotteet jotka saattavat kiinnostaa sinua
JUHLAMAAILMA