Back to Top

VAROITUS! Ei sovellu alle 14-vuotiaille. Tämä ei ole lelu. Pidettävä kaukana avotulesta ja korkeista lämpötiloista. Voi tahrata kastuessaan. Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.

VARNING! Peruk. Inte lämplig för barn under 14 år. Denna produkt är ingen leksak. Hålls borta från öppen eld och hög temperatur. Observera att färgerna kan ge fläckar när de är blöta. Spara denna information för framtida behov.

JUHLAMAAILMA