Back to Top

Huomioi seuraavat seikat ilotulitteiden käytössä!

Ilotulitteiden toiminta-alueella olevat kohteet, tukeva alusta ilotulitteille, voimakkaan tuulen vaikutus, riittävä etäisyys yleisöön, rakennuksiin ja muihin kohteisiin. Lue käyttöohjeet tuotteen kyljestä ennen ampumista. Valitse avoin paikka ja suuntaa tulite katsojista poispäin. Ota VAIN yksi tuote kerrallaan ja pidä muut tuotteet suojattuna kaukana. Poista tulilankasuoja ja sytytä, mutta älä altista kasvojasi tulelle. Älä sytytä tulitetta kädessäsi. Sytytyksen jälkeen poistu ilotulitteen lähettyviltä. Jos tuote ei toiminut, odota vähintään 10 min. Älä yritä sytyttää ilotulitetta uudestaan. Luovuta tulite vain 18 vuotta täyttäneelle. Älä käytä alkoholin vaikutuksen alaisena. Käytä aina suojalaseja!

- Katso lisää: http://www.ilotulitus.fi/


Observera följande saker när du använder fyrverkerier!

Fyrverkeriets driftsområde för olika destinationer, stadig yta för fyrverkeriet, effektet av stark vind, tillräckligt avstånd från publiken, byggnader och andra destinationer. Läs instruktionerna på sidan av produkten innan skjutningen. Välj en öppen plats och rikta fyrverkeriet bort från åskådarna. Tag endast en produkt åt gången och håll andra produkterna skyddade på rikligt avstånd. Ta av säkringslocket och slå eld på, men utsätt inte ditt ansikte för elden. Håll inte fyrverkeriet i handen när du tänder det. Efter tändningen gå på tillräckligt avstånd från fyrverkeriet. Om produkten inte funktionerar, vänta minst 10 min. Försök inte att tända fyrverkeriet på nytt. Fyrverkeriet får inte ges åt under 18 åringar. Använd inte under påverkan av alkohol. Använd alltid ögonskydd!

-Läs mera http://www.ilotulitus.fi/

JUHLAMAAILMA