Back to Top

Varoitus! Tämä tuote on vain ulkoiseen käyttöön. Älä käytä herkälle tai ärtyneelle iholle. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele runsaalla ja puhtaalla vedellä. Ärsytysoireiden jatkuessa hakeudu lääkäriin. Ei sovellu alle 14 -vuotiaille. Tämä tuote ei ole lelu. Säilytä pakkaus myöhempää käyttöä varten.

Varning! Denna produkt används bara utvärtes. Använd inte på känslig eller irriterad hud. Om produkten hamnar i ögonen, skölj rikligt med rent vatten. Om irriterings symptomen pågår, kontakta läkaren. Lämpar sig inte för barn under 14 år. Denna produkt är inte en leksak. Spara förpackningen för senare användning.

JUHLAMAAILMA