Back to Top

VAROITUS! Ei sovi alle 3 vuotiaalle, kuristumisvaara pitkän nauhan takia. Suositellaan käytettäväksi aikuisen valvonnassa.

VARNING! Ej lämplig för barn under 3 år, fara för strypning i långa badet. Rekommenderas användning under vuxen övervakning.

JUHLAMAAILMA