Back to Top

HUOM! Pinjataa lyödään ainoastaan sille tarkoitetulla lyöntikepillä turvallisuuden varmistamiseksi
Pinjataa lyödessä muiden osallistujien tulee olla riittävän kaukana
Pinjatat ja Puljatat eivät ole palosuojattuja, joten ne on pidettävä kaukana avotulesta
Suositellaan käytettäväksi aikuisen valvonnassa

KÄYTTÖOHJE

OBS! För säkerhets skull skall Pinjatan endast slås med en Pinjata-käpp avsedd för ändamålet
Då någon slår på Pinjatan, skall åskådarna hållas på behörigt avstånd för att undvika olyckor
Pinjata och Puljata är inte brandskyddade och får inte hållas i närheten av öppen eld
Rekommenderas att använda under tillsyn av en vuxen

BRUKSANVISNING

JUHLAMAAILMA