Back to Top

VAROITUS! Ei sovellu alle 4-vuotiaille. Toiminnallisessa koukussa terävä kärki.Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.

VARNING! Ej lämplig for barn under 4 år. Funktionella krok har ett vass spets. Spara denna information för framtida behov.

HOIATUS! Ei sobi alla 4-aastastele. Heegelnõela konksul teravad ääred.Lapsevanema järelvalve. Säilita kontaktandmed.

JUHLAMAAILMA