Back to Top

Käyttöohjeet: Aseta suihkukynttilä syttymättömälle alustalle, esim. hiekalle. Seiso sivuttain ilotulitteeseen nähden, sytytä sinetöintipaperi ja vetäydy heti vähintään yhden metrin päähän. Älä pitele kädessä. Varoitus! Palo- tai sirpalevaara. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Sammuta palo kohtuullisen välimatkan päästä tavanomaisin varotoimin. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Myytävä alkuperäisessä pakkauksessaan!
Ei saa myydä alle 18-vuotiaille.

Bruksanvisning: Plasera isfacklan på en obrännbar yta, t.ex. på sanden. Stå åt sidan till fyrverkerierna, tänd pappret och omedelbart dra ut minst en meter bort från fyrverkeriet. Håll den inte i handen. Varning: Fara för brand eller splittring. Skyddas från värme/gnistor/öppna lågor/heta ytor. Rökning förbjudet. Släck brandet på tillräckligt avstånd med normala försiktighetsåtgärder. Lagra i originalförpackningen. Säljes endast i originalförpackningen!
Får inte säljas till personer under 18 år.

JUHLAMAAILMA