Back to Top

TÄHTISÄDETIKKU Säilytä tuote alkuperäispakkauksessa. Luovutusikä 18-vuotta.
Käyttöohjeet: Sytytä yksi tähtisädetikku kerrallaan palamattoman alustan päällä. Pidä palava ilotulite kaukana kehosta ja syttyvistä materiaaleista. Älä hengitä savua. Palanut tähtisädetikku on kuuma. Jäähdytä käytetty tuote esim. upottamalla vesiämpäriin. Pidä metrin turvaväli muihin.

TOMTEBLÅSS Säljes endast i originalförpackningen! Får inte säljas till personer under 18 år.
Bruksanvisning: Tänd ett tomtebloss åt gången på en obrännbar yta, och håll i den så långt borta från den brinnande ändan som möjligt. Håll brinnande fyrverkeriet borta från kroppen och brandfarliga materialer. Andas inte in rök. Den brända tomteblåssen är varm. Kyl av den genom att t.ex. doppa den i vattnet. Håll en meters avstånd till andra.

JUHLAMAAILMA